maďarsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Používá se při popisu vývoje grafu
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Používá se při popisu vývoje grafu
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Používá se, když se graf stabilizuje
De afbeelding bevat ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Používá se při popisu obrázku
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Používá se pro text pod diagramem
Afbeelding ... toont ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... onderzoekt ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... beschrijft ...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Používá se pro text pod diagramem