japonsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Používá se při popisu vývoje grafu
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Používá se, když se graf stabilizuje
De afbeelding bevat ...
画像は・・・・を含んでいる。
Používá se při popisu obrázku
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
図・・・・は・・・・を表しています。
Používá se pro text pod diagramem
Afbeelding ... toont ...
図・・・・は・・・・を表している。
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... onderzoekt ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... beschrijft ...
図・・・・は・・・・を示している。
Používá se pro text pod diagramem