čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
De afbeelding bevat ...
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
Afbeelding ... toont ...
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... onderzoekt ...
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... beschrijft ...
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem