turecky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Používá se, když se graf stabilizuje
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Používá se při popisu obrázku
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Používá se pro text pod diagramem
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'i gösteriyor.
Používá se pro text pod diagramem
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Používá se pro text pod diagramem
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Používá se pro text pod diagramem