španělsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Používá se při popisu vývoje grafu
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Používá se při popisu vývoje grafu
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Dentro de la figura se encuentra...
Používá se při popisu obrázku
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La forma del gráfico demuestra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... representa...
Používá se pro text pod diagramem
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... muestra...
Používá se pro text pod diagramem
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
El diagrama... analiza...
Používá se pro text pod diagramem
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
El diagrama... representa...
Používá se pro text pod diagramem