nizozemsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Používá se při popisu vývoje grafu
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Používá se při popisu vývoje grafu
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Používá se, když se graf stabilizuje
Ezen belül a kép tartalmaz ...
De afbeelding bevat ...
Používá se při popisu obrázku
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Afbeelding ... geeft ... weer.
Používá se pro text pod diagramem
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Afbeelding ... toont ...
Používá se pro text pod diagramem
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram ... onderzoekt ...
Používá se pro text pod diagramem
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram ... beschrijft ...
Používá se pro text pod diagramem