německy | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Používá se při popisu vývoje grafu
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Používá se při popisu vývoje grafu
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Používá se, když se graf stabilizuje
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Im Bild ist ... enthalten...
Používá se při popisu obrázku
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Abbildung ... stellt ... dar.
Používá se pro text pod diagramem
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Abbildung ... zeigt ...
Používá se pro text pod diagramem
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagramm ... untersucht...
Používá se pro text pod diagramem
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagramm ... beschreibt...
Používá se pro text pod diagramem