čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
이 그림 속에는 ...
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

...를 나타내는 표
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
...을 보여주는 표
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
...을 관찰한 표
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
...을 보여주는 표
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem