švédsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Používá se při popisu vývoje grafu
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Používá se při popisu vývoje grafu
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Používá se, když se graf stabilizuje
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Používá se při popisu obrázku
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Používá se pro text pod diagramem