polsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Používá se při popisu vývoje grafu
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Používá se při popisu vývoje grafu
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Používá se, když se graf stabilizuje
画像は・・・・を含んでいる。
Rysunek zawiera...
Používá se při popisu obrázku
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Z kształtu wykresu wynika, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Rysunek... przedstawia...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を表している。
Rysunek... pokazuje...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram...bada...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... zobrazowuje...
Používá se pro text pod diagramem