dánsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Používá se při popisu vývoje grafu
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Používá se při popisu vývoje grafu
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Používá se, když se graf stabilizuje
画像は・・・・を含んでいる。
Billedet indeholder...
Používá se při popisu obrázku
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Grafens facon demonstrerer at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur... repræsenterer...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を表している。
Figur... viser...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram... undersøger...
Používá se pro text pod diagramem
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... skildrer...
Používá se pro text pod diagramem