švédsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Používá se při popisu vývoje grafu
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Používá se při popisu vývoje grafu
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Používá se, když se graf stabilizuje
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bilden visar ...
Používá se při popisu obrázku
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Formen på diagrammet visar på att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

आकार... ...का वर्णन करता है.
Figur ... respresenterar ...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...दिखाता है.
Figur ... visar ...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... undersöker ...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... skildrar ...
Používá se pro text pod diagramem