nizozemsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Používá se při popisu vývoje grafu
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Používá se při popisu vývoje grafu
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Používá se, když se graf stabilizuje
इस चित्र में दिखाई देता है...
De afbeelding bevat ...
Používá se při popisu obrázku
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

आकार... ...का वर्णन करता है.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...दिखाता है.
Afbeelding ... toont ...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... onderzoekt ...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... beschrijft ...
Používá se pro text pod diagramem