česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
इस चित्र में दिखाई देता है...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

आकार... ...का वर्णन करता है.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...दिखाता है.
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem