thajsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Používá se při popisu vývoje grafu
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Používá se při popisu vývoje grafu
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Používá se, když se graf stabilizuje
Tässä kuvassa näkyy...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Používá se při popisu obrázku
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaajan muoto näyttää, että...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja voi siten ennustaa...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Kaavio ... edustaa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Používá se pro text pod diagramem
Kuva ... näyttää...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... tarkastelee...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... esittää...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Používá se pro text pod diagramem