španělsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Používá se při popisu vývoje grafu
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Tässä kuvassa näkyy...
Dentro de la figura se encuentra...
Používá se při popisu obrázku
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La forma del gráfico demuestra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Kaavio ... edustaa...
La figura... representa...
Používá se pro text pod diagramem
Kuva ... näyttää...
La figura... muestra...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... tarkastelee...
El diagrama... analiza...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... esittää...
El diagrama... representa...
Používá se pro text pod diagramem