rusky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Používá se při popisu vývoje grafu
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Používá se při popisu vývoje grafu
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Графики изображают прямую на уровне...
Používá se, když se graf stabilizuje
Tässä kuvassa näkyy...
На рисунке мы можем увидеть...
Používá se při popisu obrázku
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Форма графика показывает, что...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Kaavio ... edustaa...
... обозначает
Používá se pro text pod diagramem
Kuva ... näyttää...
... обозначает
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... tarkastelee...
Диаграмма... рассматривает...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... esittää...
Диаграмма... изображает...
Používá se pro text pod diagramem