japonsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Používá se, když se graf stabilizuje
Tässä kuvassa näkyy...
画像は・・・・を含んでいる。
Používá se při popisu obrázku
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaajan muoto näyttää, että...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja voi siten ennustaa...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Kaavio ... edustaa...
図・・・・は・・・・を表しています。
Používá se pro text pod diagramem
Kuva ... näyttää...
図・・・・は・・・・を表している。
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... tarkastelee...
図・・・・は・・・・を説明している。
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... esittää...
図・・・・は・・・・を示している。
Používá se pro text pod diagramem