česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
Tässä kuvassa näkyy...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
Kuva ... näyttää...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... esittää...
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem