švédsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Používá se při popisu vývoje grafu
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Používá se při popisu vývoje grafu
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Používá se, když se graf stabilizuje
La bildo montras...
Bilden visar ...
Používá se při popisu obrázku
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Formen på diagrammet visar på att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figuro... reprezente...
Figur ... respresenterar ...
Používá se pro text pod diagramem
Figuro... montrante...
Figur ... visar ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... undersöker ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... prezente...
Diagram ... skildrar ...
Používá se pro text pod diagramem