rusky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Používá se při popisu vývoje grafu
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Používá se při popisu vývoje grafu
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Графики изображают прямую на уровне...
Používá se, když se graf stabilizuje
La bildo montras...
На рисунке мы можем увидеть...
Používá se při popisu obrázku
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Форма графика показывает, что...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figuro... reprezente...
... обозначает
Používá se pro text pod diagramem
Figuro... montrante...
... обозначает
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... ekzamenante...
Диаграмма... рассматривает...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... prezente...
Диаграмма... изображает...
Používá se pro text pod diagramem