čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
La bildo montras...
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La formo de la grafeo pruvas, ke...
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figuro... reprezente...
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
Figuro... montrante...
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... ekzamenante...
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... prezente...
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem