česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
La bildo montras...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figuro... reprezente...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
Figuro... montrante...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... ekzamenante...
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... prezente...
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem