anglicky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Používá se při popisu vývoje grafu
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Používá se při popisu vývoje grafu
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
The graphs show a plateau at the level of…
Používá se, když se graf stabilizuje
La bildo montras...
Within the picture is contained…
Používá se při popisu obrázku
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
This diagram represents…and therefore shows that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La formo de la grafeo pruvas, ke...
The shape of the graph demonstrates that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
The graph can thus be used to predict…
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figuro... reprezente...
Figure…representing…
Používá se pro text pod diagramem
Figuro... montrante...
Figure…showing…
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... ekzamenante...
Diagram…examining…
Používá se pro text pod diagramem
Diagramo... prezente...
Diagram…depicting…
Používá se pro text pod diagramem