španělsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Používá se při popisu vývoje grafu
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Billedet indeholder...
Dentro de la figura se encuentra...
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafens facon demonstrerer at...
La forma del gráfico demuestra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur... repræsenterer...
La figura... representa...
Používá se pro text pod diagramem
Figur... viser...
La figura... muestra...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... undersøger...
El diagrama... analiza...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... skildrer...
El diagrama... representa...
Používá se pro text pod diagramem