nizozemsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Používá se při popisu vývoje grafu
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafen viser et plateau ved niveauet...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Používá se, když se graf stabilizuje
Billedet indeholder...
De afbeelding bevat ...
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafens facon demonstrerer at...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur... repræsenterer...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Používá se pro text pod diagramem
Figur... viser...
Afbeelding ... toont ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... undersøger...
Diagram ... onderzoekt ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... skildrer...
Diagram ... beschrijft ...
Používá se pro text pod diagramem