finsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Používá se při popisu vývoje grafu
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Používá se, když se graf stabilizuje
Billedet indeholder...
Tässä kuvassa näkyy...
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur... repræsenterer...
Kaavio ... edustaa...
Používá se pro text pod diagramem
Figur... viser...
Kuva ... näyttää...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... undersøger...
Kaavio ... tarkastelee...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... skildrer...
Kaavio ... esittää...
Používá se pro text pod diagramem