čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafen viser et plateau ved niveauet...
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
Billedet indeholder...
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafens facon demonstrerer at...
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur... repræsenterer...
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
Figur... viser...
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... undersøger...
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... skildrer...
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem