anglicky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Používá se při popisu vývoje grafu
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Používá se, když se graf stabilizuje
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
Používá se pro text pod diagramem
Figur... viser...
Figure…showing…
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
Používá se pro text pod diagramem