turecky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
图表显示在...水平下保持稳定
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Používá se, když se graf stabilizuje
图片中包含...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Používá se při popisu obrázku
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

图表表明...,因此得出...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图表的变化表明...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
因此,该图表可以用来预测...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

数字...代表...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Používá se pro text pod diagramem
数字...表示...
... figürü ...'i gösteriyor.
Používá se pro text pod diagramem
示图...表示...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Používá se pro text pod diagramem
示图...描绘...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Používá se pro text pod diagramem