thajsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Používá se při popisu vývoje grafu
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Používá se při popisu vývoje grafu
图表显示在...水平下保持稳定
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Používá se, když se graf stabilizuje
图片中包含...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Používá se při popisu obrázku
该图表显示,...至...期间,...比...多
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

图表表明...,因此得出...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图表的变化表明...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图中有明确的分布模式,这意味着...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
因此,该图表可以用来预测...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

数字...代表...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Používá se pro text pod diagramem
数字...表示...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Používá se pro text pod diagramem
示图...表示...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Používá se pro text pod diagramem
示图...描绘...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Používá se pro text pod diagramem