rumunsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Používá se při popisu vývoje grafu
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Používá se při popisu vývoje grafu
图表显示在...水平下保持稳定
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Používá se, když se graf stabilizuje
图片中包含...
Această imagine conţine...
Používá se při popisu obrázku
该图表显示,...至...期间,...比...多
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

图表表明...,因此得出...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图表的变化表明...
Forma graficului demonstrează că...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图中有明确的分布模式,这意味着...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
因此,该图表可以用来预测...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

数字...代表...
Figura...reprezintă...
Používá se pro text pod diagramem
数字...表示...
Figura...arătând...
Používá se pro text pod diagramem
示图...表示...
Diagrama...exprimând...
Používá se pro text pod diagramem
示图...描绘...
Diagrama...reprezentând...
Používá se pro text pod diagramem