korejsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Používá se při popisu vývoje grafu
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Používá se při popisu vývoje grafu
图表显示在...水平下保持稳定
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Používá se, když se graf stabilizuje
图片中包含...
이 그림 속에는 ...
Používá se při popisu obrázku
该图表显示,...至...期间,...比...多
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

图表表明...,因此得出...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图表的变化表明...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图中有明确的分布模式,这意味着...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
因此,该图表可以用来预测...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

数字...代表...
...를 나타내는 표
Používá se pro text pod diagramem
数字...表示...
...을 보여주는 표
Používá se pro text pod diagramem
示图...表示...
...을 관찰한 표
Používá se pro text pod diagramem
示图...描绘...
...을 보여주는 표
Používá se pro text pod diagramem