česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem