anglicky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Používá se při popisu vývoje grafu
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Používá se při popisu vývoje grafu
图表显示在...水平下保持稳定
The graphs show a plateau at the level of…
Používá se, když se graf stabilizuje
图片中包含...
Within the picture is contained…
Používá se při popisu obrázku
该图表显示,...至...期间,...比...多
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

图表表明...,因此得出...
This diagram represents…and therefore shows that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图表的变化表明...
The shape of the graph demonstrates that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
图中有明确的分布模式,这意味着...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
因此,该图表可以用来预测...
The graph can thus be used to predict…
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

数字...代表...
Figure…representing…
Používá se pro text pod diagramem
数字...表示...
Figure…showing…
Používá se pro text pod diagramem
示图...表示...
Diagram…examining…
Používá se pro text pod diagramem
示图...描绘...
Diagram…depicting…
Používá se pro text pod diagramem