švédsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
Bilden visar ...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
Formen på diagrammet visar på att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur ... respresenterar ...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur ... visar ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagram ... undersöker ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagram ... skildrar ...
Používá se pro text pod diagramem