rusky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Графики изображают прямую на уровне...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
На рисунке мы можем увидеть...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
Форма графика показывает, что...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... обозначает
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... обозначает
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Диаграмма... рассматривает...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Диаграмма... изображает...
Používá se pro text pod diagramem