portugalsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
A figura contém...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
A forma do diagrama demonstra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figura...representando...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figura...mostrando...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagrama...examinando...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagrama...representando...
Používá se pro text pod diagramem