polsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
Rysunek zawiera...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Rysunek... przedstawia...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Rysunek... pokazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagram...bada...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagram... zobrazowuje...
Používá se pro text pod diagramem