hindsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
यह आकार ...दिखाता है.
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
यह आकार ...दिखाता है.
Používá se pro text pod diagramem