esperantsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
La bildo montras...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figuro... reprezente...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figuro... montrante...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagramo... ekzamenante...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagramo... prezente...
Používá se pro text pod diagramem