dánsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
Billedet indeholder...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
Grafens facon demonstrerer at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur... repræsenterer...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur... viser...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagram... undersøger...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagram... skildrer...
Používá se pro text pod diagramem