rumunsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Používá se při popisu vývoje grafu
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Používá se při popisu vývoje grafu
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Používá se při popisu obrázku
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Používá se pro text pod diagramem
Figure…showing…
Figura...arătând...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Používá se pro text pod diagramem