arabsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Používá se při popisu vývoje grafu
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Používá se při popisu vývoje grafu
The graphs show a plateau at the level of…
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Používá se, když se graf stabilizuje
Within the picture is contained…
تحتوي الصورةُ على...
Používá se při popisu obrázku
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

This diagram represents…and therefore shows that…
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The shape of the graph demonstrates that…
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The graph can thus be used to predict…
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figure…representing…
الشكل... يمثل...
Používá se pro text pod diagramem
Figure…showing…
الشكل... يبيّن...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…examining…
الرسم التوضيحي... يدرس...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…depicting…
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Používá se pro text pod diagramem