rusky | Fráze - Akademický | Citace

Citace - Akademické citace

著者の苗字、著者のイニシャル(出版年月日)、本のタイトル、出版の場所:出版社
Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Harvardský styl: velmi častá metoda pro mnoho typů akademických prací, standardní metoda používaná ve Velké Británii
著者の苗字、著者の氏名、本のタイトル、出版の場所:出版社、出版年月日
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
MLA styl: běžně používané v USA a Kanadě pro jazykové, literární a mediální publikace
著者の苗字とイニシャル、本のタイトル(どの巻に載っているか)、出版場所:出版社名;出版年月日
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Vancouverský systém: používá se pro lékařské práce a práce ohledně fyzikálních věd