rusky | Fráze - Akademický | Citace

Citace - Akademické citace

Cognome dell'autore, Iniziale del nome (anno di pubblicazione) - Titolo del libro, Casa Editrice, Città
Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Harvardský styl: velmi častá metoda pro mnoho typů akademických prací, standardní metoda používaná ve Velké Británii
Cognome dell'autore, Iniziale del nome - Titolo del libro, Casa Editrice, Città, Anno di pubblicazione
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
MLA styl: běžně používané v USA a Kanadě pro jazykové, literární a mediální publikace
Cognome e Nome dell'autore (anno di pubblicazione), "titolo articolo", titolo della rivista, luogo di edizione, casa editrice, volume, numero, numero di pagina iniziale e finale
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Vancouverský systém: používá se pro lékařské práce a práce ohledně fyzikálních věd