bab.la fráze - Akademický

Kategorie frází pro akademické práce obsahuje překlady standardních kolokací a běžných frázích používaných v esejích či v seminárních pracích. Zvolte tuto sekci a koukněte na různé příklady jak citovat,či správně porovnávat, popř. jak elegantně zakončit práci.

Tento slovník frází pro akademické práce je ten správný průvodce, který ti pomůže s tím, jak vhodně používat ty nejběžnější fráze, ať už v různých esejích, diplomkách či seminárních prací. Tato kategorie je rozdělena do různých sekcí s překlady frází podle toho, kde se tyto fráze chronologicky používají (na začátku, pro ukončení práce apod.).

Psaní akademické práce není lehká záležitost ani v rodném jazyce. Psaní práce v cizím jazyce posouvá tuto výzvu na další úroveň! Akademické práce jsou plné nastavených struktur a vět, které můžete najít i v češtině. Jste na ně tak zvyklí, že si jich ani nemusíte všimnout či je aktivně vědět, a přesto je očekáváte, že se v seminárce či odborné publikaci vyskytnou.

Tyto nastavené struktury a fráze nejsou moc flexibilní: i přesto, že vše bude napsáno gramaticky správně, ač jiným způsobem, bude pro rodilé mluvčí trochu mimo. Abychom tomu zabránili, sestavili jsme a přeložili jsme ty nejběžnější a nejpoužívanější věty, které byste mohli potřebovat při vytváření takové práce.

Například sekce pro obsah nabízí překlady standardizovaných nadpisů, anebo sekce se zkratkami představuje nejběžnější formy a akronymy. Další části vám pomůžou odpovědět na otázky typu: Jak správně odkazovat diagram? Jaké je správné znění pro kontrastní argumenty? Jak správně definovat pojmy? Tohle jsou příklady toho, s čím lidé obvykle potřebují pomoci, když píší nějakou akademickou práci v jiném, než v rodném jazyce. Popis doprovázený každou frázi Vám pomůže vybrat ten nejsprávnější výraz pro daný kontext.

Vynikat mezi ostatními je ten správný způsob, jak nasbírat body navíc. Mějte na mysli, že váš učitel či profesor bude opravovat možná stovky podobných prací, jako jsou ty vaše: zaujmout ho je v vašem nejlepším zájmu! Radši než psát povrchně a používat základní větné stavby, podívejte se nejdříve na naše návrhy. Ty můžou do vašich prací přinést trochu více dynamiky a udržet cílového čtenáře v rytmu, který mu pomůže pochopit tvé myšlenkové pochody a soustředit se na hlavní cíl dané práce. Čím víc budou vaše práce pochopitelné, tím je více pravděpodobné, že dostaneš za 1.

Všichni víme, jak je důležité napsat neobyčejný a pozoruhodný závěr. Možná právě proto je poslední část ta nejtěžší, a i přesto spěcháme, abychom tuto část měli co nejdříve za sebou. Díky sekci 'Závěr' zde najdeš nejenom inspiraci, ale také příklady, jak ukončit svojí práci elegantním způsobem či jak si být jistí, že jsme nezanechali špatný dojem kvůli nedokonalému frázování či špatnému výběru slov.

Citace jsou pro mnoho studentů typické úskalí, kvůli čemuž ztratí hodně bodů. Používání citací správně je těžkopádný a opakující se úkol. Je v tom sotva něco, čemu bychom museli vyloženě porozumět. Může to být zato velmi logické, pokud víte, jaký způsob byste měli použít. Způsobů je mnoho, my jsme vybrali ty nejpoužívanější, které vám můžeme doporučit.

Zkratky můžou být velkou úsporou času. I když je obecně možné si vytvořit své vlastní zkratky, které v práci chystáte použít, podle toho, jaké slova se chystáte používat nejčastěji. Nějaké zkratky jsou však dohodnuté a bylo by to minimálně nerozvážné si vymyslet své vlastní. Určitě je mnohem rozumnější se držet u těch, které již existují.

Přejeme ti hodně zdaru s diplomkou či seminárkou!