Každý den nový jazykový článek na LexioPhiles

česko-anglický překlad pro "pas"

Nechceš hledat pás?
 

pas, anglicky, překlad

Výsledky: 1-22 z 31

pas {podstatné jméno}

pas {m} [cest.] (také: cestovní pas)

passport {podstatné jméno} [cest.]

A Afghánský voják byl tak překvapený, že mě vidí, že mi zapomněl označit pas.

And the Afghan soldier was so surprised to see me that he forgot to stamp my passport.

V zásadě k tomu není mnoho co dodat, pas je sám svou vlastní obranou.

On the principle, there is no more to say; the passport is its own defence.

Jeho pas byl zabaven a nebyl mu vrácen; nemohl přijet do Svazijska.

His passport has been confiscated and not returned to him; he did not come to Swaziland.

Státní zastupitelství vedlo vyšetřování, nikdo nebyl obviněn, ale jeho pas je skutečností.

The Prosecutor's Office conducted an inquiry, no one is to blame, but the passport is a fact.

Cestovní pas je vyžadován pouze pro cestování mimo Evropskou unii.

The passport is only required for travel beyond the European Union.

pa {podstatné jméno}

taťka {m} [dět.]

pa {podstatné jméno} (také: papa)
Postrádáš zde určité překlady? Dej nám vědět, anebo vložte svůj vlastní překlad níže.
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "pa":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "pas" anglicky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "pas" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Následující obrázek znázorňuje pás karet a další součásti programu Malování.

The following illustration shows the ribbon and other parts of Paint.

Hospodářská soutěž ovšem není spoiler, ale záchranný pás, pane komisaři.

But, Commissioner, competition is not the spoiler but the lifesaver of the European economy.

Pás karet v programu Malování obsahuje užitečný soubor nástrojů pro kreslení.

The ribbon in Paint includes a handy collection of drawing tools.

Pokud často potřebujete uspořádat soubory, můžete pás karet nastavit tak, aby byl pořád otevřený.

If you need to do a lot of organizing work, you can set the ribbon to stay open.

A pokud jde o mé jazyky, oui, je peux parler français, mais je ne suis pas très bien en français.

And, as for my languages, oui, je peux parler français, mais je ne suis pas très bien en français.

Pás karet je ve výchozím nastavení minimalizovaný, aby příkazy nezabíraly místo, když je nepoužíváte.

The ribbon is minimized by default, so the commands don't take up space when you're not using them.

Trest udělený Samovi Rainsymu, rozhodně ne první, je pro opozici další ranou pod pás.

The sentence imposed on Sam Rainsy, which is by no means the first, is another blow to the opposition.

Dále věci jako překonávání mnoha mil sastrugam -- závěje zmrzlého sněhu, které mohou být hluboké po pas.

Crossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.

Doufám, že budeme mít větší přístup k prováděcím protokolům a že se nám podaří zavést elektronický polní pas.

I hope that we will have more access to the application protocols and be able to introduce an electronic field pass.

Ze vzniku této nové kategorie by mělo prospěch deset francouzských regionů včetně regionů Nord-Pas-de-Calais a Picardie.

Ten French regions should benefit from the creation of this new category, including Nord-Pas-de-Calais and Picardie.

Pokud pás karet nevidíte, klepněte nebo klikněte na tlačítko Rozbalit pás karet v pravém horním rohu nebo stiskněte Ctrl+F1.

If you don't see the ribbon, tap or click the Expand the Ribbon button in the upper right or press Ctrl+F1.

Program Malování nyní obsahuje snadno použitelný pás karet, který poskytuje přístup ke všem nejčastěji používaným skvělým funkcím.

Paint now comes with an easy-to-use ribbon for all the cool features that you use the most.

Zobrazit nebo skrýt pás karet

Show or hide the ribbon

Zažili jsme to v několika našich zemích - v Belgii, v oblasti Nord-Pas-de Calais ve Francii, - a proto víme, že je to složité.

Having experienced them in a number of our countries - in Belgium, in the Nord-Pas-de Calais area in France - we know that they are complex.

Zobrazit nebo skrýt pás karet

Show or hide ribbon

V programech, které používají Pás karet, jako je Malování nebo WordPad, stisknutí klávesy ALT písmeno, které lze stisknout, zvýrazní (nikoli podtrhne).

For programs that use the ribbon, such as Paint and WordPad, pressing Alt overlays (rather than underlines) a letter that can be pressed.

Pás karet

Ribbon

Jean Monnet nám do budoucnosti zanechal toto zvolání: „Continuez, continuez, il n’y a pas pour les peuples d’Europe d’autre avenir que dans l’union“.

Jean Monnet had for us, for our future, this exclamation: « Continuez, continuez, il n’y a pas pour les peuples d’Europe d’autre avenir que dans l’union ».

(FR) Pane předsedající, slavný belgický umělec René Magritte namaloval obraz, na němž je dýmka a pod ní napsáno "ceci n'est pas une pipe" (toto není dýmka).

(FR) Mr President, there is a famous painting by the Belgian artist René Magritte which shows a pipe with, below it, the caption 'ceci n'est pas une pipe'.

Pokud třeba v navigačním podokně vyberete položku Počítač, pás karet zobrazí jiné karty, než ty, které by zobrazil, kdybyste vybrali složku v knihovně Hudba.

For example, if you select Computer in the navigation pane, the ribbon shows different tabs than it would if you select a folder in your Music library.
 

Navrhni nový česko-anglický překlad

Znáš slovo, které by v česko-anglickém slovníku nemělo chybět? Orientuješ se například v anglickém slangu? Přidej nový překlad z češtiny do angličtiny!

českyčesky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: opravář vagónů, rozpětí křádel, epicentr, rukopis, těžko loupatelné ovoce

Podobná slova

partner · partneři · partnerství · párty · partyzán · partyzáni · partyzánství · paruka · parukář · páry · pas · paša · Pasadena · pasák · pasát · pasáž · pasažér · pasažéři · pascal · pascha · pásek

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.