Search for the most beautiful word
to amnesty
changing bag

VOTE NOW

česko-anglický překlad pro "cín"

Nechceš hledat čin?
 

cín, anglicky, překlad

Výsledky: 1-22 z 95

cín {podstatné jméno}

cín {m} (také: dóza, konzerva, plech, plechovka)

tin {podstatné jméno}

Ropa, zlato, diamanty, měď, kobalt, koltan, zinek, cín a tak dále zde sehrávají velice významnou úlohu.

Crude oil, gold, diamonds, copper, cobalt, coltan, zinc, tin and so on play a very important role here.

cín {m}

pewter {podstatné jméno}
Postrádáš zde určité překlady? Dej nám vědět, anebo vložte svůj vlastní překlad níže.
 

Příklady použití

Příklady použití pro "cín" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Zejména se snaží učinit z jakékoliv opozice vůči přistěhovalectví trestný čin.

In particular, they seek to make any opposition to immigration a criminal offence.

Obtěžování dětí pro sexuální účely by mělo být považováno za trestný čin.

The solicitation of children for sexual purposes should be seen as a crime.

Umožňují, aby byl pachatel identifikován bez ohledu na to, kde byl trestný čin spáchán.

They enable an offender to be identified regardless of where the crime was committed.

V každém případě, proč se jedná o trestný čin, pokud někdo hovoří v rodném jazyce?

In any case, why is it a punishable offence for someone to speak in their mother tongue?

Zde nemáme žádný trestný čin a máme trest, který jsme v Británii zrušili před mnoha lety.

Here we have no crime and we have a penalty which we in Britain abolished many years ago.

Vypovězení neodůvodňuje automaticky předchozí odsouzení za trestný čin.

Previous criminal convictions do not automatically justify expulsion.

Stejně tak i žena, která byla znásilněna, nebude mít možnost trestný čin nahlásit.

In the same way, a woman who has been raped cannot report the crime.

Ani držení a prodej tohoto dřeva nejsou přímo považovány za trestný čin.

Even the possession and sale of this timber are not recognised directly as criminal offences.

Trestný čin je na internetu trestný čin a stejně tak je odpad na internetu pořád odpad.

A crime is a crime on the Internet, and in the same way rubbish is rubbish on the Internet too.

Hluboce litujeme skutečnosti, že homosexualita se v této zemi stále považuje za trestný čin.

We all deplore the fact that homosexuality continues to be regarded as a crime in this country.

Odstavec 314 trestního zákoníku Jižní Koreje se vztahuje na trestný čin "narušení provozu".

Paragraph 314 of the South Korean Criminal Code refers to the crime of 'disrupting operations'.

Odkaz ve zprávě nehovoří o projevu, který "zakládá trestný čin".

This reference in the report does not talk about 'criminal' speech.

Podněcování k rasové nesnášenlivosti je trestný čin ve všech členských státech EU.

Incitement to racial hatred is a crime in all EU Member States.

Onen takzvaný trestný čin spočíval v tom, že novinář šířil článek o situaci žen v islámu.

The so-called crime was that he had disseminated an article on the situation of women under Islam.

Kromě toho, jak správně řekl pan Klinz, podvod je trestný čin.

In addition, as Mr Klinz has rightly said, fraud is an offence.

Anticikanismus nesmí být považován za bezvýznamný trestný čin, ale musí být trestán jako zločin.

Antiziganism must not be regarded as or remain a trivial offence, but must be punished as a crime.

Pokud toto učiníte jako soukromá osoba, je to trestný čin.

If you do that as a private citizen, it is a criminal offence.

Trestný čin, který spáchal, je definován jako "poskytnutí nezávislého zpravodajství".

His crime is stated as 'having reported independent news'.

Posledním případem byla tragická nehoda, ke které došlo 11. srpna a kterou bych označil za trestný čin.

The most recent occurrence was a tragic accident on 11 August that I would describe as criminal.

Navíc tento čin rozpoutal po celém světě širokou diskusi na toto téma.

Furthermore, it has stimulated intense debate worldwide.
 

Navrhni nový česko-anglický překlad

Znáš slovo, které by v česko-anglickém slovníku nemělo chybět? Orientuješ se například v anglickém slangu? Přidej nový překlad z češtiny do angličtiny!

českyčesky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: opravář vagónů, rozpětí křádel, epicentr, rukopis, těžko loupatelné ovoce

Podobná slova

cílit · čilost · cílový · čilý · čím · cimbál · cimbuří · čímkoli · cimprcampr · čímž · cín · Čína · Číňan · Číňané · činč · cinch · činčila · Cincinnati · Cindy · činel · činelista

Více v česko-anglickém slovníku.