Shrnutí

specialize {sloveso}
专门研究 · 专攻 · 专营

to specialize {sloveso}
专攻 · 专门研究 · 专业化 · 使专化 · 专门 · 成为专家 · 使适应特殊目的 · 使专用于

special {podstatné jméno}
专刊 · 特殊 · 特派员 · 专车

special {přídavné jméno}
特殊的 · 专门的 · 附加的 · 额外的 · 异常的 · 特别的 ·  ·

podrobněji

Synonyma

specialize: speciate · differentiate · specialise

special: especial · exceptional · particular

více (6)

Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

anglicko-čínský překlad pro "specialize"

 

specialize, čínsky, překlad

Výsledky: 1-23 z 23

specialize {sloveso}

specialize {sl.} (také: to specialize, specialise)

专门研究 [zhuān mén yán jiū] {sl.}

specialize {sl.} (také: to specialize, to major, specialise, specializing)

专攻 [zhuān gōng] {sl.}

specialize {sl.} (také: specialise)

专营 [zhuānyíng] {sl.}

to specialize {sloveso}

to specialize {sl.} (také: to major, specialize, specialise, specializing)

专攻 [zhuān gōng] {sl.}

to specialize {sl.} (také: specialize, specialise)

专门研究 [zhuān mén yán jiū] {sl.}
专业化 [zhuān yè huà] {sl.}
使专化 [shǐ zhuān huà] {sl.}
专门 [zhuān mén] {sl.}
成为专家 [chénɡ wéi zhuān jiā] {sl.}
使适应特殊目的 [shǐ shì yìnɡ tè shū mù dì] {sl.}
使专用于 [shǐ zhuān yònɡ yú] {sl.}

special {podstatné jméno}

special {podstatné jméno} (také: specials)

专刊 [zhuānkān] {podstatné jméno}

special {podstatné jméno} (také: specialness, exception, particular)

特殊 [téshú] {podstatné jméno}

a highly compressed special particle board

具有高密度的特殊粒子层的镶板

winner of special government allowance

政府特殊津贴获得者

special somatic afferent nucleus

特殊躯体感觉核

special vesceral afferent nucleus

特殊内脏感觉核

special visceral motor nucleus

特殊内脏运动核

special {podstatné jméno} (také: specials)

特派员 [tèpàiyuán] {podstatné jméno}

special {podstatné jméno} (také: specials)

专车 [zhuānchē] {podstatné jméno}

special {přídavné jméno}

special {příd. jm.} (také: peculiar, particular, idiosyncratic, especial)

特殊的 [tè shū de] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: professional, specialized, expert, express)

专门的 [zhuān mén de] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: extra, additive, additional, attached)

附加的 [fù jiā de] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: extra, extraneous, extraordinary, additional)

额外的 [mǒ diào] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: remarkable, sublime, peculiar, prodigious)

异常的 [yì chánɡ de] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: very, particular, especial, extraordinary)

特别的 [tè bié de] {příd. jm.}

Wishing you every happiness on your special day.

祝你在这特别的日子里快乐幸福。

special {příd. jm.}

[zhuān] {příd. jm.}

special {příd. jm.}

  [shū] {příd. jm.}
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "specialize":

Synonyma (anglicky) pro "special":

 

Navrhni nový anglicko-čínský překlad

Nenašel jsi v anglicko-čínském slovníku ten správný překlad? Víš, že některé čínské výrazy se používají jen v některých regionech? Pokud ano, níže můžeš navrhnout nový čínsko-anglický překlad.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera, mobile game

Podobná slova

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.