Shrnutí

specialize {sloveso}
专门研究 · 专攻 · 专营

to specialize {sloveso}
专攻 · 专门研究 · 专业化 · 使专化 · 专门 · 成为专家 · 使适应特殊目的 · 使专用于

special {přídavné jméno}
异常的 · 特别的 ·  ·  · 特殊的 · 专门的 · 附加的 · 额外的

special {podstatné jméno}
特派员 · 专车 · 专刊 · 特殊

podrobněji

Synonyma

specialize: speciate · differentiate · specialise

special: especial · exceptional · particular

více (6)

Máš čas?

Vyzkoušej naši Šibenici

anglicko-čínský překlad pro "specialize"

 

specialize, čínsky, překlad

Výsledky: 1-23 z 23

specialize {sloveso}

specialize {sl.} (také: to specialize, specialise)

专门研究 [zhuān mén yán jiū] {sl.}

specialize {sl.} (také: to specialize, to major, specialise, specializing)

专攻 [zhuān gōng] {sl.}

specialize {sl.} (také: specialise)

专营 [zhuānyíng] {sl.}

to specialize {sloveso}

to specialize {sl.} (také: to major, specialize, specialise, specializing)

专攻 [zhuān gōng] {sl.}

to specialize {sl.} (také: specialize, specialise)

专门研究 [zhuān mén yán jiū] {sl.}
专业化 [zhuān yè huà] {sl.}
使专化 [shǐ zhuān huà] {sl.}
专门 [zhuān mén] {sl.}
成为专家 [chénɡ wéi zhuān jiā] {sl.}
使适应特殊目的 [shǐ shì yìnɡ tè shū mù dì] {sl.}
使专用于 [shǐ zhuān yònɡ yú] {sl.}

special {přídavné jméno}

special {příd. jm.} (také: remarkable, sublime, peculiar, prodigious)

异常的 [yì chánɡ de] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: very, particular, especial, extraordinary)

特别的 [tè bié de] {příd. jm.}

Wishing you every happiness on your special day.

祝你在这特别的日子里快乐幸福。

special {příd. jm.}

[zhuān] {příd. jm.}

special {příd. jm.}

  [shū] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: peculiar, particular, idiosyncratic, especial)

特殊的 [tè shū de] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: professional, specialized, expert, express)

专门的 [zhuān mén de] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: extra, additive, additional, attached)

附加的 [fù jiā de] {příd. jm.}

special {příd. jm.} (také: extra, extraneous, extraordinary, additional)

额外的 [mǒ diào] {příd. jm.}

special {podstatné jméno}

special {podstatné jméno} (také: specials)

特派员 [tèpàiyuán] {podstatné jméno}

special {podstatné jméno} (také: specials)

专车 [zhuānchē] {podstatné jméno}

special {podstatné jméno} (také: specials)

专刊 [zhuānkān] {podstatné jméno}

special {podstatné jméno} (také: specialness, exception, particular)

特殊 [téshú] {podstatné jméno}

a highly compressed special particle board

具有高密度的特殊粒子层的镶板

winner of special government allowance

政府特殊津贴获得者

special somatic afferent nucleus

特殊躯体感觉核

special vesceral afferent nucleus

特殊内脏感觉核

special visceral motor nucleus

特殊内脏运动核
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "specialize":

Synonyma (anglicky) pro "special":

 

Výsledky z fóra

"specialize" na fóru

 

Navrhni nový anglicko-čínský překlad

Nenašel jsi v anglicko-čínském slovníku ten správný překlad? Víš, že některé čínské výrazy se používají jen v některých regionech? Pokud ano, níže můžeš navrhnout nový čínsko-anglický překlad.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: where, Christmas market, fried chicken leg, tap water, ingle lens reflex camera

Podobná slova

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.